Ανάκληση 4.800 Nissan Note στην Ελλάδα για πρόβλημα στον αερόσακο οδηγού

Τον Ιανουάριο θα ξεκινήσει η ανάκληση των 4.800 Nissan Note προηγούμενης γενιάς.
Πρόγραμμα ανάκλησης για 4.800 Nissan Note εκτελεί η ελληνική αντιπροσωπεία της Nissan, Νικ. Ι. Θεοχαράκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Η ανάκληση στην Ελλάδα αφορά σε Nissan Note παραγωγής από 30/08/2005 μέχρι 31/12/2011 και σε πιθανή δυσλειτουργία του αναφλεκτήρα αερόσακου Takata, παραγωγής από το 2005 έως το 2010.

Ειδικότερα, σε περίπτωση ανοίγματος του αερόσακου του οδηγού, μπορεί να αυξηθεί ακανόνιστα η εσωτερική πίεση του αναφλεκτήρα και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να υπάρξει αποκόλλησή του από την βάση στήριξής του. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Όλοι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων θα ειδοποιηθούν σχετικά τον Ιανουάριο του 2016 με συστημένες επιστολές από την Nissan Νικ. Ι. Θεοχαράκης, προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο του δικτύου Nissan, ώστε να γίνει αντικατάσταση των αναφλεκτήρων, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
TAG