Σχεδόν 3.000 Porsche Macan ανακαλούνται στη Ρωσία

Λόγω πιθανής διαρροής καυσίμου στο χώρο του κινητήρα ανακαλούνται σχεδόν 3.000 Porsche Macan στη Ρωσία.
Σε συνέχεια της παγκόσμιας ανάκλησης 58.881 Porsche Macan των αρχών Νοεμβρίου για πιθανή διαρροή καυσίμου στο χώρο του κινητήρα, η Ρωσική Υπηρεσίας Κανονισμών και Μετρολογίας, ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα ανάκλησης 2.893 Macan στη Ρωσία για το ίδιο ζήτημα.

Όπως τονίζεται, η ανάκληση των Porsche Macan αφορά σε πιθανή διαρροή στο σωλήνα ψεκασμού του καυσίμου, που έχει ως αποτέλεσμα την ενδεχόμενη διαρροή καυσίμου στον κινητήρα και άρα, την πρόκληση πυρκαγιάς.

Τα αυτοκίνητα τα οποία εμπλέκονται έχουν πωληθεί στη ρωσική αγορά από τις 24 Ιανουαρίου 2014 μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2015. Όλες οι επισκευές κατά τη διάρκεια της ανάκλησης, θα γίνουν φυσικά δωρεάν.

Εκτός τέλος της ανάκλησης των Macan, η Porsche ανακαλεί και 15 911 Carrera στη Ρωσία, λόγω πιθανού βραχυκυκλώματος κατά τη διάρκεια της ανάφλεξης, που μπορεί να οδηγήσει σε μη λειτουργία των κυλίνδρων του κινητήρα.
TAG